Pravidlá ochrany a spracovania osobných údajov (GDPR)

Kvetinový obchodík musí pre poskytnutie svojich služieb spracovávať osobné údaje. Súhlasom s podmienkami používania potvrdzujete, že ste si prečítali a porozumeli im rovnako ako i týmto pravidlám ochrany a spracúvania osobných údajov vrátane toho, ako a prečo používame vaše údaje. Ak nechcete, aby sme zhromažďovali alebo spracovávali vaše osobné údaje spôsobom popísaným v týchto podmienkach a pravidlách, nemali by ste naše služby ďalej používať.

Aké osobné údaje zbierame

Pri prevádzkovaní služieb Kvetinový obchodík zhromažďuje alebo prijíma vaše osobné údaje niekoľkými rôznymi spôsobmi. Aj keď máte často možnosť rozhodnúť sa, aké údaje chcete poskytnúť, pre využitie niektorých služieb môžu byť určité osobné údaje povinné.
Registrácia VIP čitateľa resp. Odber noviniek na e-mail

Pre odber noviniek, ktorý vám budeme odosielať priamo na vašu e-mailovú adresu, je potrebné zadať váš e-mail a vaše meno, prípadne aj priezvisko. Žiaden z týchto údajov nebude verejne zobrazený na stránke www.kvetinovyobchodik.sk. Tieto údaje slúžia výhradne za účelom informovania vás o najzaujímavejších témach a VIP ponuke prostredníctvom súkromnej e-mailovej komunikácie.

Formulár pre odoslanie nezáväznej objednávky

Ak si chcete prostredníctvom stránky www.kvetinovyobchodik.sk objednať produkt alebo službu prostredníctvom formulára, je potrebné zadať e-mailovú adresu, meno, priezvisko, aby sme vás mohli kontaktovať a dohodnúť podrobnosti ohľadom vašej nezáväznej objednávky. Tento formulár neslúži na záväzné objednanie si hotového výrobku, ale slúži pre naviazanie komunikácie. Na základe uvedených údajov (e-mail, meno, priezvisko, čo by ste si chceli objednať…) vám budeme môcť odpísať na dohodnúť podrobnosti v súkromnej správe prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Tieto informácie nebudú nikde zverejnené. Samotné odoslanie nezáväznej objednávky vás nezaväzuje k žiadnej platbe ani k zadaniu ďalších osobných údajov.

Formulár pre nezáväznú ponuku spolupráce

Ak nám chcete prostredníctvom stránky www.kvetinovyobchodik.sk navrhnúť spoluprácu prostredníctvom formulára, je potrebné zadať e-mailovú adresu, meno, priezvisko, prípadne názov vašej spoločnosti, vaše zameranie (resp. zameranie vašej spoločnosti) a tiež to, ako si spoluprácu predstavujete. Tento formulár neslúži na záväzné objednanie inzercie alebo spolupráce, ale slúži pre naviazanie komunikácie. Na základe odoslaných údajov vám budeme môcť odpísať na dohodnúť podrobnosti v súkromnej správe prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Tieto informácie nebudú nikde zverejnené. Samotné odoslanie formulára pre nezáväznú ponuku spolupráce či nezáväzný záujem o inzerovanie na stránke www.kvetinovyobchodik.sk vás nezaväzuje k žiadnej platbe ani k zadaniu ďalších osobných údajov.

Prostredníctvom súkromnej správy pre realizáciu vašej objednávky alebo pre realizáciu spolupráce či uverenenie inzercie na stránke www.kvetinovyobchodik.sk môže Kvetinový obchodík neskôr v súkromnej e-mailovej komunikácii požiadať o viac informácií, ktoré sú nevyhnutné pre vybaveniec vašich požiadaviek. Tieto informácie nebudú bez vášho súhlasu nikde zverejnené.

Automatizované zbieranie informácií

Kvetinový obchodík automaticky prijíma a zaznamenáva údaje z vášho prehliadača alebo vášho mobilného zariadenia, vždy keď navštívite túto stránku, ako napríklad vašu IP adresu alebo jedinečný identifikátor zariadenia, súbory cookies a údaje o navštívených stránkach, aby sme mohli poskytovať služby. Tieto údaje sa ukladajú a zhromažďujú automaticky z každého vášho prehliadača alebo z mobilného zariadenia. Tieto údaje sa používajú na predchádzanie podvodom a zabezpečenie služieb, na analýzu a pochopenie spôsobu, ako služby členovia a návštevníci používajú, k využívaniu inzercie, a to vo všetkých zariadeniach členov a návštevníkov.

Použitie, zdieľanie a sprístupnenie osobných údajov

Keď pristupujete k službám alebo ich využívate, zhromažďujeme, používame, zdieľame a iným spôsobom spracovávame vaše osobné údaje tak, ako je uvedené v týchto pravidlách. Použitie osobných údajov staviame na niekoľkých právnych základoch.

Tieto právne základy zahŕňajú:

 • spracovanie nevyhnutné na splnenie zmluvných záväzkov v našich podmienkach používania a na poskytnutie služieb;
 • súhlas so spracovaním, ktoré môžete kedykoľvek odvolať;
 • spracovanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, súdneho príkazu alebo na výkon alebo obranu právnych nárokov;
 • sprístupnenie týchto údajov výslovne vami;
 • spracovanie nevyhnutné na ochranu vašich životných záujmov alebo záujmov iných.

Vaše údaje tiež používame na poskytnutie a vylepšenie našich služieb a produktov, fakturáciu a platby, identifikáciu a autentifikáciu, cielený on-line marketing, na kontaktovanie, pre všeobecný výskum a súhrnné výkazníctvo.

Máte právo odstúpiť od súhlasu na spracovanie vašich údajov. Môžete napríklad stiahnuť svoj súhlas s doručovaním marketingových e-mailov pomocou odkazu na zrušenie odberu v takejto komunikácii.

Práva súvisiace s vašimi údajmi sú napríklad:

prístup k dátam a prenosnosť;
korekcia údajov;
vymazanie údajov s výnimkou informácií, ktoré si musíme ponechať;
odstúpenie od súhlasu alebo námietky voči spracovaniu.

Bezpečnosť

Bezpečnosť vašich osobných informácií je pre nás dôležitá. Dodržiavame štandardy na ochranu osobných údajov, ktoré kontrolujeme počas prenosu, ako aj po ich prijatí.

Kvetinový obchodík šifruje prenášané údaje pomocou technológie SSL (secure socket layer technology). Bohužiaľ, žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania nie je 100% bezpečný, preto aj keď sa snažíme chrániť vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť jeho absolútnu bezpečnosť.

V prípade narušenia ochrany spracovávaných údajov oznámi Kvetinový obchodík bezodkladne túto skutočnosť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým subjektom.

Zoznam zbieraných osobných údajov

Odberateľ noviniek, VIP čitateľ

 • IP adresa
 • Meno a priezvisko
 • Email

Odosielateľ nezáväznej objednávky

 • IP adresa
 • Meno a priezvisko
 • Email


Odosielateľ nezáväznej ponuky na spoluprácu/inzerovanie

 • IP adresa
 • Meno a priezvisko
 • Email